FB

AR Servis

Průmysl 4.0 investuje do údržby, oprav a provozu s podporou AR

AR posouvá preventivní, nápravnou a prediktivní údržbu na vyšší úroveň

Rozšířená realita rovná se vzdálená pomoc bez limitů

AR je efektivní nástroj v oblasti údržby – zvyšuje efektivitu, snižuje chybovost

Smyslem naší práce ve Virtual Lab je přivést pokročilé technologie do odvětví, kde mohou mít velký praktický přínos.

U našich klientů jsme vnímali problémy zvyšujících se nákladů na servis a dopravu expertů na místo poruchy, komplikace s omezením cestování v době Covid-19, vzrůstání chybovosti i nebezpečí úrazu v důsledku nedodržování pravidel na obchůzkách, nedostatek informací či zkušeností servisních techniků na místě opravy.

Zapojením AR do servisu a údržby, získáte přesnější pokyny pro montáž obsluhy a pro servisní prohlídky, kontrolu pravidel údržby, 2D/3D zobrazení servisních příruček, přístup k datům v reálném čase pro monitorování, kontrolní akce, poruchy, analýzy

AR Servis rozšiřuje skutečný svět o digitální informace v reálném čase a zvyšuje efektivitu 

Výhody údržby s rozšířenou realitou

Snižuje

Chybovost lidské obsluhy

Dobu provádění oprav

Četnost poruch

Prostoje

Náklady 

Zvyšuje

Produktivitu

Efektivitu provozu

Dodržování předpisů

Rychlost oprav 

Zisk 

Řešení s podporou rozšířené reality poskytují potřebnou podporu v preventivní, prediktivní údržbě, při opravách i v provozu

Vzdálená pomoc

Přístup k datům v reálném čase

Načítání a ukládání zpráv přímo na stroj pro další směnu

Rozpoznávání scén

Okamžité sledování

Pokyny pro servisní prohlídky

Montážní pokyny pro obsluhu

Podrobné pokyny pro nové/cizí postupy

Kontrola dodržování předpisů

Servisní příručky

2D/3D modely postupů

Získáte přesnější pokyny pro montáž obsluhy a pro servisní prohlídky, kontrolu pravidel údržby, 2D/3D zobrazení servisních příruček, přístup k datům v reálném čase pro monitorování, kontrolní akce, poruchy, analýzy

AR Vzdálená asistence

AR vzdálená asistence posunuje dálkovou podporu na novou úroveň. Ať se jedná o komunikaci mezi velínem a provozy nebo pomoc odborníka z jednoho světadílu na druhý AR vzdálená asistence umožňuje podrobné pokyny pro neznámé postupy v reálném čase. Spolupráce „see-what-I-see“ je novým preferovaným způsobem, jak mít specializované odborné znalosti na místě kdykoli a kdekoli. V okamžiku kdy  se objeví nový nebo složitý problém, mohou se servisní technici v terénu spojit s odborníky v mateřské firmě. Díky možnosti obousměrného přenosu zvuku a obrazu v reálném čase lze vytvářet poznámky a upravovat postupy přímo na sdílené scéně.  To znamená rychlejší diagnostiku, efektivnější řešení, úsporu času zkrácením prostojů při opravách a tím úsporu financí,  výrazně se snižují výdaje na přesuny kvalifikovaných pracovníků z místa na místo.

AR SERVIS

Údržba má přímý vliv na výkonnost, produktivitu a kvalitu výrobků. V minulosti výroba uspokojovala nižší poptávku, stroje byly pomalejší, řídící systémy jednoduché a poruchy, dá se říct, primitivní. Díky  složitosti výrobních technologií jsou poruchy v továrnách komplexnější a jejich důsledky nákladnější. Od fyzické dokumentace v minulosti jsme dnes přešli  ke stolním počítačům, pak jsme pokročili k chytrým mobilním zařízením a aktuálně vstupujeme do éry  digitálních technologií a headsetů.

Kontrolované případové studie rozšířené reality prokázaly, že řešení AR jsou nepostradatelná při zvyšování efektivity a snižování chybovosti: Společnost Boeing zkrátila dobu výroby kabeláže o 25 % a snížila chybovost efektivně na nulu. Společnost GE Aviation zaznamenala průměrné zvýšení efektivity o 8-12 %. U skladníků GE Healthcare došlo při použití AR ke zvýšení produktivity o 46 %. Technici elektroinstalatérů GE Renewable Energy přinášejí 34% zvýšení produktivity.

 

MÁTE ZÁJEM O AR SERVIS?

RÁDI VÁM HO PŘEDSTAVÍME!