AR - efektivní nástroj v oblasti údržby

AR zvyšuje efektivitu a snižuje chybovost

Průmysl 4.0 investuje do údržby, oprav a provozu s podporou AR

AR posouvá preventivní, nápravnou a prediktivní údržbu na vyšší úroveň

Rozšířená realita rovná se vzdálená pomoc bez limitů

AR Turismus

Smyslem naší práce ve Virtual Lab je přivést pokročilé technologie do odvětví, kde mohou mít velký praktický přínos.

U našich klientů jsme vnímali problémy zvyšujících se nákladů na servis a dopravu expertů na místo poruchy, komplikace s omezením cestování v době Covid-19, vzrůstání chybovosti i nebezpečí úrazu v důsledku nedodržování pravidel na obchůzkách, nedostatek informací či zkušeností servisních techniků na místě opravy.

Zapojením AR do servisu a údržby, získáte přesnější pokyny pro montáž obsluhy a pro servisní prohlídky, kontrolu pravidel údržby, 2D/3D zobrazení servisních příruček, přístup k datům v reálném čase pro monitorování, kontrolní akce, poruchy, analýzy

VÝHODY ÚDRŽBY S ROZŠÍŘENOU REALITOU

Snižuje:

 • Chybovost lidské obsluhy
 • Dobu provádění oprav
 • Četnost poruch
 • Prostoje
 • Náklady

Zvyšuje:

 • Produktivitu
 • Efektivitu provozu
 • Dodržování předpisů
 • Rychlost oprav
 • Zisk

AR Servis rozšiřuje skutečný svět o digitální
informace v reálném čase a zvyšuje efektivitu

AR VZDÁLENÁ ASISTENCE

AR vzdálená asistence posunuje dálkovou podporu na novou úroveň. Ať se jedná o komunikaci mezi velínem a provozy nebo pomoc odborníka z jednoho světadílu na druhý AR vzdálená asistence umožňuje podrobné pokyny pro neznámé postupy v reálném čase. Spolupráce „see-what-I-see“ je novým preferovaným způsobem, jak mít specializované odborné znalosti na místě kdykoli a kdekoli. V okamžiku kdy  se objeví nový nebo složitý problém, mohou se servisní technici v terénu spojit s odborníky v mateřské firmě. Díky možnosti obousměrného přenosu zvuku a obrazu v reálném čase lze vytvářet poznámky a upravovat postupy přímo na sdílené scéně.  To znamená rychlejší diagnostiku, efektivnější řešení, úsporu času zkrácením prostojů při opravách a tím úsporu financí,  výrazně se snižují výdaje na přesuny kvalifikovaných pracovníků z místa na místo.

AR SERVIS

Údržba má přímý vliv na výkonnost, produktivitu a kvalitu výrobků. V minulosti výroba uspokojovala nižší poptávku, stroje byly pomalejší, řídící systémy jednoduché a poruchy, dá se říct, primitivní. Díky  složitosti výrobních technologií jsou poruchy v továrnách komplexnější a jejich důsledky nákladnější. Od fyzické dokumentace v minulosti jsme dnes přešli  ke stolním počítačům, pak jsme pokročili k chytrým mobilním zařízením a aktuálně vstupujeme do éry  digitálních technologií a headsetů.

Kontrolované případové studie rozšířené reality prokázaly, že řešení AR jsou nepostradatelná při zvyšování efektivity a snižování chybovosti: Společnost Boeing zkrátila dobu výroby kabeláže o 25 % a snížila chybovost efektivně na nulu. Společnost GE Aviation zaznamenala průměrné zvýšení efektivity o 8-12 %. U skladníků GE Healthcare došlo při použití AR ke zvýšení produktivity o 46 %. Technici elektroinstalatérů GE Renewable Energy přinášejí 34% zvýšení produktivity.

Řešení s podporou rozšířené reality poskytují potřebnou podporu v preventivní, prediktivní údržbě, při opravách i v provozu

 • Vzdálená pomoc
 • Přístup k datům v reálném čase
 • Načítání a ukládání zpráv přímo nastroj pro další směnu
 • Rozpoznávání scén
 • Okamžité sledování
 • Pokyny pro servisní prohlídky
 • Montážní pokyny pro obsluhu
 • Podrobné pokyny pro nové/cizí postupy
 • Kontrola dodržování předpisů
 • Servisní příručky
 • 2D/3D modely postupů

Máte zájem o AR Turismus?

Rádi Vám ho představíme!