FB

VR JIP - virtuální tréninkové pracoviště pro zácvik zdravotnického personálu

Virtuální jipku využívají

  • Medici a čerství absolventi medicíny v rámci pregraduálního a postgraduálního vzdělávání
  • Studenti středních zdravotnických škol pro získání praktických znalostí
  • Nemocnice pro kontinuální udržování dovednosti a rozšiřování kompetencí zdravotnického personálu, nácvik krizových situací, zvyšování efektivity nově sestavených týmů, minimalizování lidské chyby a snížení rizika ohrožení pacientů
  • Záchranáři v přednemocniční neodkladné péči pro kvalitní nácvik postupů intenzivní medicíny. Výrobci zdravotnické techniky  pro efektivnější zácvik uživatelů, rozšíření možností servisu a zákaznické podpory, pro přímou zkušenost potenciálních klientů s přístroji
  • Aktuálně je VR JIP testována v nemocnicích České Budějovice, MUNI SIMU Brno, Mladá Boleslav, Jindřichův Hradec, Tábor, Ostrava, Hradec Králové a spolupracujeme s výrobci B.Braun, Fresenius, Hamilton a Linet.

Efekt tréninku ve VR JIP

Virtuální realita umožňuje  zážitek při kterém je uživatel plně ponořen do virtuálního světa a může s ním interagovat.

Efektivita procesu učení je dána dvěma skutečnostmi:

  1. lidský mozek se učí prožitkem a jeho opakováním
  2. lidský mozek nedokáže odlišit reálnou situaci od té virtuální

Tzn. cokoliv člověk zvládne ve virtuálním prostředí mu dává identickou zkušenost jako kdyby to zvládal ve skutečném světě.

Praktickou dovednost získá rychleji a  také si ji déle udrží, navíc se zvýší  jeho sebejistota při praktickém provádění daného úkonu v budoucnu.

Zrychluje proces učení

Prohlubuje praktickou dovednost

Snižuje riziko pro pacienta plynoucí ze špatných postupů

Zrychluje kompetentní rozhodování v krizové situaci

Umožňuje zastupitelnost specializovaného personálu

Zvyšuje sebejistotu v praxi

Udržuje potřebnou úroveň dovednosti v postupech u málo frekventovaných případů

Cílem je fixovat správné návyky pro postupy nastavování a ovládání přístrojů zdravotnické techniky i nácvik krizových situací

Jak VR JIP funguje

Po nasazení brýlí pro virtuální realitu se uživatel objeví v softwarově vytvořeném prostředí, které simuluje reálnou jednotku intenzivní péče. Spustí se prožitek – uživatel prochází postupem ovládání/nastavování přístroje za definovaných podmínek. Scénáře vznikají ve spolupráci s praxí. Vybrat si lze z několika modů od tréninku s plnou nápovědou až po testování samostatné práce. Pro trénink si uživatel volí místo a čas, který mu vyhovuje. Potřebuje prostor  2,5 x 2,5 m a v okamžiku nasazení VR headsetu se ocitne v tréninkovém prostředí. Trénink může probíhat individuálně i se supervizí. Supervizor se může připojit i na dálku.

Budoucnost: zapojení AI – umělé inteligence pro vytvoření scénářů s různými reakcemi pacienta a pro vyhodnocování chování účastníka tréninku

MÁTE ZÁJEM O VR JIP?

RÁDI VÁM JI PŘEDSTAVÍME!

Nejčastější otázky

Jak věrné je zobrazení přístrojů?

Přístroje odpovídají realitě, přesnost zobrazení je víc než 90%, digitální model vzniká skenováním nebo převodem 3D modelu reálného přístroje.

Jak složité je ovládání?

Práce ve VR je intuitivní. Trénink nevyžaduje žádné speciální dovednosti, stejně jako je nevyžaduje práce s chytrým telefonem.

Jaká je cena VR JIP?

Hardware tedy VR headset dodáváme v ceně 15 tisíc + DPH.

Software Trénink ve VR je placen formou licence. 

Odpovídá používání VR zákonu, je certifikováno SÚKL?

Zákon v tuto chvíli neupravuje využití pokročilých technologií VR a AR.

Samotný trénink obsluhy přístrojů je plně v souladu s legislativou  a s postupy výrobců zdravotní techniky certifikovanými SÚKL.

Příběh VR JIP

Nástup pandemie Covidu v roce 2020 upozornil na riziko nedostatku kvalifikovaného personálu v nemocnicích. Lékaři a zdravotní sestry byli buď nemocní nebo museli z důvodu rizikových kontaktů do karantény. To způsobilo nedostatek  personálu schopného obsluhovat zejména plicní ventilátory. Zácvik nových kolegů na oddělení s plným a  navíc krizovým provozem,  byl obtížný. Proto jsme vytvořili digitální dvojčata plicních ventilátorů a dialyzačních přístrojů a navrhli řešení problému s využitím VR.

S nápadem jsme uspěli v rámci výzvy  Hack the Crisis a podpořeni reakcemi odborníků z praxe, jsme získali podporu MPO na vytvoření prvního prototypu.

 

Vyvíjíme praktická řešení využívající pokročilé technologie – virtuální a rozšířenou realitu. Aplikace vyvíjíme na míru podle potřeb klientů nebo pro globální použití. Zajišťujeme implementaci VR/AR. Jsme jediná společnost s komplexním programem vývoje a aplikovaného výzkumu v ČR. Jsme tvůrci best practice přístupu pro využívání VR ve školství, zdravotnictví a sociálních službách