Vybavte svou školu virtuální realitou

Virtuální realita

 • Technologie, kdy se žáci prostřednictvím speciálních brýlí plně ponoří do digitálně vytvořeného  prostředí, se kterým mohou interagovat

 • Umožňuje přímé získávání zkušenosti a díky tomu usnadňuje, zrychluje a zefektivňuje přenos znalostí

 • Mění způsob, jakým je vzdělávací obsah poskytován

 • Vytváří virtuální svět a umožňuje uživatelům nejen ho vidět, ale také s ním interagovat

 • Zpracování informací vyžaduje menší kognitivní zátěž a vede k plnému pochopení

 • Podporuje učitele v pochopení a přijetí jejich role pro výuku s využitím VR

UNIKÁTNÍ PŘÍNOS VIRTUÁLNÍ REALITY VE VZDĚLÁVÁNÍ

Učení prožitkem

Kreativita namísto konzumace informací

Řeší problémy s představivostí

Bezpečné sociální interakce, skupinové a dálkové učení

Autentický vjem místa

Využívání a
pochopení technologií budoucnosti

Výuka tzv. kritických míst kurikula

Rozšiřuje žákům obzor profesí

TECHNOLOGIE SPOJUJÍCÍ UČITELE A ŽÁKY

VR Edu Pack je určen pro výuku na základních, středních  a odborných  školách. 

Tým VR Edu Pack proškolí kompletně Váš pedagogický sbor pro využívání této pokročilé technologie. 

VR je dobrým nástrojem pro výuku tzv. kritických míst kurikula (nejčastěji se jedná o výuku fyziky a chemie, např. výuku chemických pokusů), obsah VR Edu Pack je metodicky zpracován do jednotlivých ročníků podle RVP.

VR EduPack je digitální učební pomůckou a naplňuje všechny parametry k pořízení digitálního zařízení v rámci Národního plánu obnovy – ten explicitně stanovuje jako digitální pomůcky brýle a software VR/AR.

Jak na to?

2. krok — Probereme Vaše potřeby

Náš tým s Vámi probere Vaše potřeby, požadavky a detaily ohledně vybavení Vaší školy a implementace VR Edupack

2. krok — Probereme Vaše potřeby.

Náš tým s Vámi probere Vaše potřeby, požadavky a detaily ohledně vybavení Vaší školy a implementace VR Edupack

3. SCHRITT - WIR FÜHREN IHREM LEHRERKOLLEGIUM DIE ARBEIT MIT DEM VR EDU PACK VOR

3. krok — Předvedeme práci s VR EduPack
Vašim pedagogům

4. krok — Poskytujeme podporu a školení pedagogů pro práci s VR EduPack

4. krok — Poskytujeme podporu a školení pedagogů pro práci s VR EduPack

Škola musí být podnětným místem, kde se informace přetavují ve znalosti.

Pokročilé technologie dokáží vytvořit potřebnou míru interaktivity, přizpůsobit se tempu žáků nebo studentů a pomáhají jim vybudovat komplexní síť znalostí a dovedností.

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Vybrat si správně VR třídu je velmi důležité, aby vše fungovalo správně a dlouhodobě. Připravili jsme si pro Vás krátký materiál, který Vás výběrem provede: Jak si vybrat třídu?

Virtuální třída na klíč (analýza, hardware, software, školení, servis a podpora). V praxi to vypadá tak, že si celá třída nasadí brýle pro virtuální realitu a společně se mohou pod vedením pedagoga učit (rozebírat lidskou kostru, podívat se na Mars, vidět atomovou reakci...)

Existuje malé procento účastníků, kteří nemohou používat virtuální realitu. Nicméně v případě, že používáte kvalitní hardware a software, tak Vám z toho špatně určitě nebude.

EduPack využívá technologii virtuální reality (VR). Aktuálně se nejvíce zaměřujeme na tzv. standalone (samostatné) brýle pro virtuální realitu, nicméně máme již dlouhodobé zkušenosti se všemi různými druhy VR zařízení.

Můžeme říct, že právě naopak. Ve virtuálním světě děláte to, co v normálním. Pohybujete se jako ve skutečnosti, spolupracujete, jste spolu. Jedna učebna je  vybavena většinou 16 sety virtuálních brýlí. Studenti jsou ve společném virtuálním prostoru, mohou spolu mluvit, spolupracovat nebo řešit kvízy.

Pedagog má plnou moc nad virtuálním prostředím. Určuje žákům, kdo má jaké pravomoce a co mohou a co ne. Také je průvodcemkterý ukazuje, vysvětluje a nechává studenty objevovat ve VR. 

Aktuálně lze ve virtuální realitě vyučovat fyziku, přírodopis, chemii, biologii, matematiku, zeměpis, dějepis, strojírenství, architekturu, anatomii a mnoho dalších zaměření. Ve virtuálním světě lze vyučovat téměř všechny předměty. Studenti mohou navštívit subatomární svět nebo třeba letět vesmírem. Ideální je všude tam, kde je problém s představivostí nebo kde jsou v realitě probíraná témata nedostupná – historie, vesmír, mikrosvět, biologie nebo cestování na těžko přístupná místa. Samozřejmě velký přínos má i v oborech, kde je třeba si osvojit praktickou dovednost – průmyslové školy nebo učební obory (elektrotechnika, svařování, soustružení apod.)

Pedagogové popisují vzájemný respekt, výuka posiluje vztahy učitelů a studentů. Mladí mají zájem o vědomosti svých učitelů a užívají si jejich uznání, že rozumí moderním technologiím někdy lépe než oni. V hodinách je často i přirozená spolupráce, komunikace a sdílení. Pedagogové také popisují vyrovnání sociálních rozdílů, virtuální realita umožňuje zážitky cestování, návštěvy galerií nebo třeba koncertů - všem bez rozdílu.

Jsou zde dvě základní možnosti. Buď můžete využívat obsahu, který do virtuálního prostředí přidáváme my (aktuálně fyzika, chemie, matematika a přírodopis) nebo můžete využít možnosti, že se jedná o platformu, do které můžete nahrát jakýkoliv 3D model.

Vždy záleží na velikosti VR třídy, vybranému hardwaru a vyhovujícímu softwaru. Všechny tyto informace vychází z analýzy, kterou s Vámi na začátku každého projektu provedeme. Cílem všech našich projektů je, aby dávaly smysl a opravdu pomáhali. 

Výuku ve VR zvládne každý, kdo, s trochou nadsázky, přešel od trhacího kalendáře k chytrému telefonu. Součástí zavádění virtuální reality do vyučovací praxe je i příprava pedagogů formou workshopů, akreditovaný program MŠMT a dálková podpora.

BALÍČKY EDU PACKU

Balíček Minimum

Hardware
 • 4x Standalone VR brýle s příslušenstvím pro žáky
 • Kufr na 4 VR brýle
Software
 • 1x VR Třída (licence pro učitele)
 • 4x VR Třída (licence pro žáky)
 • 4x Aplikace: Cizí jazyky ve VR
 • 4x Aplikace: Cestování ve VR
Školení a podpora
 • Školení 1 den
 • Servis 24 měsíců
 • Podpora 24 měsíců

Rámcová cena balíčku Minimum 250,000 Kč včetně DPH, dopravy do sídla objednatele, balného, recyklačních a dalších poplatků.

BALÍČEK Start

Hardware
 • 8x Standalone VR brýle s příslušenstvím pro žáky
 • 2x Kufr na 4 VR brýle
Software
 • 1x VR Třída (licence pro učitele)
 • 8x VR Třída (licence pro žáky)
 • 8x Aplikace: Cizí jazyky ve VR
 • 8x Aplikace: Cestování ve VR
Školení a podpora
 • Školení 1 den
 • Servis 24 měsíců
 • Podpora 24 měsíců

Rámcová cena balíčku Start 415,000 Kč včetně DPH, dopravy do sídla objednatele, balného, recyklačních a dalších poplatků.

BALÍČEK Standart

Hardware
 • 16x Standalone VR brýle s příslušenstvím pro žáky
 • 4x Kufr na 4 VR brýle
Software
 • 1x VR Třída (licence pro učitele)
 • 16x VR Třída (licence pro žáky)
 • 16x Aplikace: Cizí jazyky ve VR
 • 16x Aplikace: Cestování ve VR
Školení a podpora
 • Školení 1 den
 • Servis 24 měsíců
 • Podpora 24 měsíců

Rámcová cena balíčku Standart 740,000 Kč včetně DPH, dopravy do sídla objednatele, balného, recyklačních a dalších poplatků.

BALÍČEK Exclusive

Hardware
 • 32x Standalone VR brýle s příslušenstvím pro žáky
 • 8x Kufr na 4 VR brýle
Software
 • 1x VR Třída (licence pro učitele)
 • 32x VR Třída (licence pro žáky)
 • 32x Aplikace: Cizí jazyky ve VR
 • 32x Aplikace: Cestování ve VR
Školení a podpora
 • Školení 1 den
 • Servis 24 měsíců
 • Podpora 24 měsíců

Rámcová cena balíčku Exclusive 1,380,000 Kč včetně DPH, dopravy do sídla objednatele, balného, recyklačních a dalších poplatků.

Virtual Lab je společnost s komplexním programem vývoje a aplikovaného výzkumu, tvůrce „best practice“ přístupu pro využívání VR ve školství.

Základní, střední a odborné školy vybavujeme českým nástrojem VR EduPack. Implementaci do výuky usnadňuje MŠMT výukový program DVPP.

Příběh Edu Pack

Na počátku projektu byla osobní zkušenost – někteří z nás mají zkušenost pedagogickou jako učitelé, zkušenost z firemního vzdělávání, máme děti, které prošly různými typy škol, v týmu jsou i mladí absolventi, kteří prošli vzdělávacími systémy u nás i v zahraničí  a v neposlední řadě jsme vnímali stesky lidí z praxe nad současnou situací.

Pozorovali jsme důraz, který  české školství klade na  uchovávání faktů místo pochopení informací. Učitelé popisovali zhoršující se schopnost žáků a studentů udržet pozornost, problémy s představivostí, které komplikují pochopení problému nebo nezájem o téma a tím nízkou zapamatovatelnost probírané látky.

Byli jsme si jisti, že virtuální realita je přesně ta technologie, která překračuje limity dosavadních způsobů vzdělávání a nabízí novou kvalitu učení.

EDU Pack tedy vznikl v reakci na potřeby českého školství, a to jak pedagogů, kteří mohou nabídnout nové atraktivní metody, tak studentů, jejichž generace nové technologie vnímá jako samozřejmost.

Testovací období nám umožnilo identifikovat základní překážky – malou informovanost škol o nových technologiích a jejich potenciál, potřebu propojit VR s metodickými plány a vzdělávacími programy, otázky financování apod.

EDU Pack rozvíjíme ve spolupráci s praxí – a to jak s koncovými uživateli, tak s akademickou sférou. Pedagogům dnes pomáhá Akreditovaný program DVPP. Jsme zapojeni do Národního plánu obnovy v oblasti Vzdělávání.

Chceme umožnit našim dětem vzdělávání způsobem, který podporuje objevování a rozvíjení jejich talentů.

Váš Virtual Lab