FB

Jsme technologická firma s dlouholetou zkušeností. Světem moderních technologií – virtuální a rozšířené reality – provádíme klienty tak, aby jejich využití dávalo smysl. Vyvíjíme praktická řešení, která našim klientům šetří čas, zvyšují zisky a usnadňují práci.

Firemní řešení připravujeme na klíč. Potřeby a představy firmy sladíme s možnostmi technologií a náročností přípravy tak, aby výsledné řešení mělo očekávaný efekt

Ve vlastním vývoji reagujeme na aktuální potřeby praxe, spolupracujeme se státními úřady a naše projekty mají podporu vlády.

    • VR JIP– tréninková platforma pro zdravotnictví získala podporu MPO.
    • EduPack – vzdělávací platforma pro školy.
    • LMVR – komunikační platforma pro setkávání na dálku ve 3D je podporována CzechTrade.
Náš Tým
LEOŠ KUBÍČEK

Spolumajitel, CEO

+420 724 250 603

leos@virtual-lab.cz

ANDREJ BRAGUCA

Spolumajitel, CTO

+420 721 618 189

andrej@virtual-lab.cz

ONDŘEJ CHROMÝ

Spolumajitel, CSO

+420 608 203 311

ondrej.chromy@virtual-lab.cz

MIRKA ČEJKOVÁ

Spolumajitelka, CMO

+420 602 207 206

mirka@virtual-lab.cz

Leos AR
Leoš Kubíček
Spolumajitel, CEO

Leoš Kubíček

Zakladatel společností oceňovaných za realizace v oblasti strategického řízení a transformace firem. 15 let ve firemním poradenství. Vizionář, mění zaběhané rutiny a vnímá vývojové trendy, dokáže prosadit inovace ve firmách a zvýšit jejich konkurenceschopnost. 

V době kdy virtuální realita byla spojována výhradně s herním průmyslem, založil technologický start-up, který dnes přináší moderní technologie do širokého spektra oblastí. 

Andrej
Andrej Braguca
Spolumajitel, CTO

Andrej Braguca

Studia managementu a ekonomiky propojil se znalostí moderních technologií. Dnes řídí tým programátorů a je spolumajitelem vývojového studia virtuální a rozšířené reality. 

Jeho zkušenosti z firemního poradenství garantují praktický přínos a efektivitu VR/AR realizací. Svoje nadšení zaměřuje na oblast vzdělávání, podporuje školy v  zavádění digitálních  technologií,  spolupracuje s univerzitami na tvorbě vzdělávacích programů pro virtuální realitu.

Ondřej
Ondřej Chromý
Spolumajitel, CSO
ONdřej Chromý

Expertní poradce v oboru tvorby firemních strategií. 20 let zkušeností a spolupráce s obchodními a výrobními podniky. Iniciuje zavádění moderních technologií do společností a organizací. 

Prosazuje zkvalitnění produktů a služeb, aby odpovídaly novým trendům v průmyslu 4.0 a pro klienty přinesly  významnou konkurenční výhodu při vstupu na nové trhy nebo v rozvoji těch stávajících. 

Mirka
Mirka Čejková
Spolumajitelka, CMO
Mirka Čejková

Inspiruje firmy k inovativnímu přístupu i v nevýrobních oblastech.  20 let spolupracuje s firemními klienty na tématech strategického rozvoje. 

Její zkušenosti z výrobních podniků a expertní znalosti v oboru komunikace jsou zárukou vysoké efektivity a praktického přínosu. Využitím možností  VR/AR posunuje firemní komunikaci a obchodní i marketingové strategie v souladu s moderními světovými trendy.