Jsme technologická firma s dlouholetou zkušeností. Světem moderních technologií – virtuální a rozšířené reality – provádíme klienty tak, aby jejich využití dávalo smysl. Vyvíjíme praktická řešení, která našim klientům šetří časzvyšují zisky a usnadňují práci.

Firemní řešení připravujeme na klíč. Potřeby a představy firmy sladíme s možnostmi technologií a náročností přípravy tak, aby výsledné řešení mělo očekávaný efekt.

Ve vlastním vývoji reagujeme na aktuální potřeby praxe, spolupracujeme se státními úřady a naše projekty mají podporu vlády.

  • VR ICU® – tréninková platforma pro zdravotnictví získala podporu MPO.
  • Edu Pack – vzdělávací platforma pro školy
  • Let’s Meet VR – komunikační platforma pro setkávání na dálku ve 3D je podporována CzechTrade.
  •  

náš tým

Leoš Kubíček

Spolumajitel, CEO

Zakladatel společností oceňovaných za realizace v oblasti strategického řízení a transformace firem. 15 let ve firemním poradenství. Vizionář, mění zaběhané rutiny a vnímá vývojové trendy, dokáže prosadit inovace ve firmách a zvýšit jejich konkurenceschopnost. 

V době kdy virtuální realita byla spojována výhradně s herním průmyslem, založil technologický start-up, který dnes přináší moderní technologie do širokého spektra oblastí. 

Studia managementu a ekonomiky propojil se znalostí moderních technologií. Dnes řídí tým programátorů a je spolumajitelem vývojového studia virtuální a rozšířené reality. 

Jeho zkušenosti z firemního poradenství garantují praktický přínos a efektivitu VR/AR realizací. Svoje nadšení zaměřuje na oblast vzdělávání, podporuje školy v  zavádění digitálních  technologií,  spolupracuje s univerzitami na tvorbě vzdělávacích programů pro virtuální realitu.

Expertní poradce v oboru tvorby firemních strategií. 20 let zkušeností a spolupráce s obchodními a výrobními podniky. Iniciuje zavádění moderních technologií do společností a organizací. 

Prosazuje zkvalitnění produktů a služeb, aby odpovídaly novým trendům v průmyslu 4.0 a pro klienty přinesly  významnou konkurenční výhodu při vstupu na nové trhy nebo v rozvoji těch stávajících. 

Mirka Čejková

Spolumajitelka, CMO

Inspiruje firmy k inovativnímu přístupu i v nevýrobních oblastech.  20 let spolupracuje s firemními klienty na tématech strategického rozvoje. 

Její zkušenosti z výrobních podniků a expertní znalosti v oboru komunikace jsou zárukou vysoké efektivity a praktického přínosu. Využitím možností  VR/AR posunuje firemní komunikaci a obchodní i marketingové strategie v souladu s moderními světovými trendy.