Navštívil nás 1. náměstek hejtmanky jihočeského kraje

Náš Virtual Lab zasídlený v JVTP navštívil 1. náměstek hejtmanky Jihočeského kraje Josef Knot. A samozřejmě jako každá návštěva Virtual Labu si vyzkoušel VR na vlastní kůži. V tomto případě byla hlavním tématem aplikace VR JIP.

„Během uplynulého koronavirového období se ukázalo, že ve zdravotnických zařízeních nebyl problém v dostupnosti potřebných technologií, ale spíše v nedostatku odborně proškoleného obslužného personálu,“ upozornil Knot s tím, že pomocí virtuální reality se mohou zdravotníci okamžitě a bezpečně naučit pracovat s nákladnými a složitými přístroji. Potřebné programové vybavení vyvíjí společnost Virtual Lab, která sídlí v prostorách vědeckotechnického parku a využívá jeho doprovodných služeb.

CELÝ ČLÁNEK