První maturita ve virtuální realitě!

S radostí oznamujeme, že náš produkt VR Edu Pack opět posouvá hranice. Minulý týden (začátkem června 2020) byla využita virtuální realita přímo při maturitní zkoušce.

Text ze SPŠ TÁBOR: “Je zajímavé sledovat vývoj nových technologií, jakým způsobem nacházejí využití v praxi a jak se prosazují ve výuce na středních školách. Jednou z takových progresivních technologii, kterou již aktivně využíváme, je virtuální a rozšířená realita.

Její praktickou aplikaci předvedla ve své maturitní práci letošní absolventka Hana Farová, která před maturitní komisí spojila obhajobu studie bytového domu právě s virtuální realitou. Členové komise se tak mohli doslova projít návrhem domu i jeho bezprostředního okolí a přesvědčit se na vlastní oči, jak uživatelsky vstřícná jsou všechna navrhovaná řešení. Pomohlo k tomu na rozdíl od běžných 3D programů, které procházku domem sice také umožňují, že tentokrát nezůstalo u pouhé projekce pomocí 2D monitoru a obrázku na plátně. Díky virtuální realitě se vnímání prostoru posouvá na výrazně vyšší úroveň a umožňuje každému i bez potřeby zvládat prostorovou představivost rozhodnout například o budoucí podobě interiéru svého bytu nebo o tvarové vhodnosti navržené strojní součásti.

A ještě jedna informace pro technické nadšence – SPŠ Tábor aktuálně využívá řešení od Virtual labu a studenti pracují v metaverzu Neos, jehož velkou předností je rychlý import 3D objektů a snadné zobrazení.”

Odkaz na web SPŠ TÁBOR

JSME Z TOHO NADŠENI A TĚŠÍME SE NA DALŠÍ NOVINKY, KTERÉ DOKÁŽE VIRTUÁLNÍ REALITA PŘINÉST NEJEN DO ŠKOLSTVÍ.