Tradice a reminiscenční terapie

Blíží se hned dva tradiční svátky, poslední dubnový a první květnový den jsou všeobecně známy jako dny, kdy se pálí čarodějnice a staví májky. Tradice slouží k uchovávání vzpomínek a my se s vámi v této souvislosti chceme podělit o další terapeutické využití Senior Packu.

Aktivizaci pomocí virtuální reality někteří ošetřovatelé využívají k reminiscenční terapii. Cílem terapie vzpomínkou je vyvolat příjemné vzpomínky a navodit psychickou pohodu. K tomu je v tuto chvíli možné využít například aplikaci Wander, která je součástí základní sady. Aplikace umožňuje navštívit reálná místa tak, jak vypadají dnes. Můžeme se podívat na adresy, kde jsme bydleli, navštívit skanzeny, které vyvolávají vzpomínky na dětství.

Po konzultaci s aktivizačními pracovníky a se Zdravotně sociální fakultou JČU dokončujeme vývoj aplikace Dvorek, která bude využitelná i pro klienty s demencí.

Podle výzkumů v této oblasti je krátkodobá pravidelně se opakující reminiscence, efektivnější, než neorganizované rozhovory při práci. Pozorování, případně krmení zvířat na tradičním venkovském dvoře přesně odpovídá požadavkům na vytvoření reminiscenčního prostředí.

Přejeme Vám zábavnou práci se Senior Packem a Vašim klientům pohodu a radost z nových zážitků