Jak pomáhá virtuální JIPka – nejen v boji s Covid19

Připojujeme se k poděkování za profesionalitu, vlídnost a nasazení zdravotních sester, pečovatelek, ošetřovatelů, jejichž obětavou práci dnes připomíná Mezinárodní den. I my jsme zažili momenty, kdy právě jejich přístup pomohl nám nebo našim blízkým v těžké chvíli.

Naše firma Virtual Lab s.r.o spolupracuje s vysokými školami a zdravotnickými zařízeními na projektech, spojených s virtuální realitou, které pomáhají zdravotníkům v jejich práci. V době koronavirové krize jsme vyvinuli simulované pracoviště JIP, které řeší nedostatek vyškoleného personálu pro obsluhu plicních ventilátorů a dalších přístrojů spojených s léčbou. Naše “virtuální JIPka” zaujala i v zahraničí.

Simulované virtuální pracoviště má potenciál i v pečovatelství. Aktuálně vyvíjíme se zdravotně sociální fakultou JČU aplikaci pro ošetřovatele. Ta má pomoct jednak lidem v domácí péči, ale řeší i problémy v sociálních zařízeních. Praxe ukázala, že některé úkony (hygiena – mytí, přebalování dospělých pacientů) dokáže odradit uchazeče o práci. Řešení je v postupném zácviku, kdy psychicky náročnější úkony jsou zařazovány na pozdější fáze zácviku. Dalším moderním způsobem, který vychází z principů neurověd, je právě simulace ve virtuálním prostředí. Výhodou je, že ve virtuálním prostředí jsou zapojeny jen určité smysly, je možné pomalu zvyšovat náročnost situací v tréninku a tím pečovatele pomalu přivykat realitě.