Potvrzeno: Dobrá nálada a blahodárný vliv přírody díky VR

I krátký pobyt ve virtuální přírodě může poskytnout emocionálně příznivou alternativu k návštěvě skutečné přírody.

Virtuální realita je moderní technologie, která vytváří dokonalou iluzi reálného světa. Díky speciálním brýlím se člověk ocitne ve zvoleném prostředí, které prožívá jako skutečné. Může pozorovat motýly na louce, rozhlížet se s vrcholu hory po krajině, nechat se ukolébat přílivem na mořském pobřeží nebo odpočívat v tichu lesa. Otázkou, zda simulovaná příroda může podpořit lidské zdraví, se zabývala studie, která porovnávala charakteristiky člověka, který byl na konkrétním místě v lese, člověka, který pozoroval ve virtuálních brýlích záznam stejného prostředí a člověka, který byl v místnosti bez možnosti pozorovat přírodu. Závěr byl jednoznačný, efekt zlepšení nálady a zvýšení pozitivního fyziologického vzrušení, je stejný u pobytu v přírodě jako u stejného prožitku ve virtuální realitě. To je důležité zjištění zejména pro terapeuty a sociální pracovníky, kteří pečují o lidi s pohybovým omezením, nemocné nebo staré, pro které až dosud byla návštěva přírody prakticky nemožná. Díky virtuální realitě teď mohou i oni zlepšit své psychické zdraví a využít blahodárný vliv přírody.