Změnu vzdělávání vyřešil virus. Ze dne na den jsme online

Když před rokem NKÚ vytkl Ministerstvu školství, že digitalizace vzdělávání je pozadu, že nejsou určeny kompetence učitelů ani požadované znalosti žáků, nejsou zajištěny materiály pro studenty ani další vzdělávání pro učitele, ministerstvo se ohradilo.

Dnes díky opatřením v souvislosti s nákazou koronavirem musela přejít většina škol na on-line vzdělávání prakticky ze dne na den. Na jedné straně zaslouží obdiv, jak se učitelé snaží situaci zvládat, na druhé straně je všem jasné, jaký problém pro plošnou modernizaci vzdělávání představuje nedostatečné technické vybavení a nezkušenost řady učitelů s využíváním moderních technologií. Většinová realita výuky je stále spíš o zadávání úkolů a učení definic než o spolupráci, kreativitě a kritickém myšlení.

Vrcholem techniky ve školách Facebook?

Podle ústředního školního inspektora je vrcholem techniky u většiny škol komunikace e-mailem či přes sociální sítě, populární je Facebook, WhatsApp, Skype nebo systémy jako Bakaláři. Bohužel učitelé jedné školy nemají jednotný přístup, a tak zadávání úkolů a komunikace o výuce, je pro žáky zbytečně velký chaos. Situace dále potvrdila, že žáci jsou v digitálním prostředí často mnohem víc doma než jejich učitelé, z nichž někteří dokonce přiznávají, že mají k technologiím mírně řečeno ambivalentní vztah.

Nákaza tedy jen urychlila změnu přístupu škol a ukázala, že je třeba moderní technologie skutečně zavádět a ne trávit roky diskuzí, že k tomu jednou snad dojde. Není na co čekat, moderní technologie totiž umožňují rozvíjet aplikační znalostní složku, která je právě u českých žáků v mezinárodním srovnání podstatně slabší než úroveň znalostní, což potvrzují i závěry inspekce.

Virtuální realita – moderní vzdělávání podle potřeb současné generace

Efektivní výuka vyžaduje zapojení studentů. Ve srovnání s předchozími generacemi klesá jejich schopnost soustředit se, a tak potřebují víc impulsů v kratším časovém období. U řady předmětů, kde jejich předchůdci pracovali s představivostí, potřebují dnešní studenti stále víc přímé zkušenosti. A to je právě efekt virtuální reality. VR technologie umožňuje autentický zážitek v simulovaném prostředí.

Naše společnost Virtual Lab již dnes vybavuje střední i základní školy platformou (tzv. multiverse) NEOS a NEOS Classroom. Ta je vyvíjena v České republice a programování v NEOSu je vyučováno na Fakultě informačních technologií ČVUT. V tomto případě, na rozdíl od desktopové verze (viz dále), jde skutečně o technologii virtuální reality, která běží na virtuálních brýlích a uživatel pracuje v simulovaném 3D prostředí.

A jak to probíhá v praxi?

Řešení na míru

Na společném workshopu se setkáme s vedením školy a zástupci učitelů převážně odborných předmětů (fyzika, chemie, technika, biologie…) Během tohoto setkání si všichni vyzkouší, jak systém funguje, sami na sobě zažijí, jaké to je být vyučujícím, který aktivně vede hodinu ve virtuální realitě. Samozřejmě, že se dostávají do role žáků tak, aby získali zkušenost, jakou přidanou hodnotu přináší virtuální realita žákům při práci s objekty apod. Velmi často se představení účastní i učitelé z tzv. humanitních předmětů (učitelé jazyků či dějepisu), protože i v jejich předmětech má tato technologie své místo pro efektivnější zapamatování požadované látky.

Druhým krokem je společná konzultace, jak celou VR učebnu poskládat, které další doplňkové vybavení je právě pro danou školu užitečné (3D skenery…) apod.

Řešení na klíč

Po odsouhlasení detailů realizujeme celé řešení na včetně dlouhodobého servisu, vzdálené podpory a samozřejmě i několika úrovňového vzdělávání (a to i ve formě DVPP programů) podle toho, jakou roli bude ten, který učitel zastávat. Učitelé mají několik možností, jak VR využívat. Buď pracují jen s dodaným vybavením nebo si mohou náplně do výuky sami vytvářet anebo dokonce v prostředí programovat.

Řešení pro distanční vzdělávání

Díky koronaviru musely školy přejít na online vzdělávání. Náš vývojový tým reagoval okamžitě a vznikla desktopová verze, ke které nepotřebují mít žáci brýle na virtuální realitu, a přesto jim jejich domácí počítač umožní velkou část funkcionalit využít. Přihlášením do aplikace se žák přenese do společného prostředí, ve kterém se „setká“ jak se svými spolužáky, tak s učitelem. Mohou zde komunikovat, pohybovat se prostřednictvím kláves a myší ovládat 3D modely. Učitel v tomto prostředí využívá pro výuku videa, psaní do prostoru nebo na tabuli, animace 3D modelů apod. Díky tomu je i distanční výuka interaktivní a žáci si nově získané znalosti snáze ukotví. Na rozdíl od Virtual Neos (viz výše) je pro desktopovou verzi zapotřebí NEOS a počítač, uživatelé mohou spolupracovat a využívat všech výhod platformy NEOS, ale situace vidí na monitorech počítače ve 2D verzi.

Moderní školy vidí příležitost

Někteří ředitelé chápou současnou situaci jako příležitost a zajímají se o možnosti zavedení skutečně špičkových technologií, které umožní studentům efektivnější výuku a získání zkušenosti s technologiemi, které jsou už dnes samozřejmou součástí špičkových průmyslových výrob, vědy i vzdělávání.

Karanténa ukázala slabá místa v připravenosti škol na zabezpečení distančního vzdělávání. I když se v tuto chvíli situace s nákazou zlepšuje, mnozí odborníci varují před další vlnou, která může přijít. Poučení z této situace znamená i změnu nevyhovujících přístupů.

Vybavení učebny platformou NEOS řeší nejen výuku v době karantény nebo zvyšuje počítačovou gramotnost učitelů i studentů, ale i v běžném režimu umožňuje např. zapojení dlouhodobě nemocných studentů a zejména snižuje diskriminaci studentů ze sociálně slabých rodin. Zabezpečit rovný přístup k moderním technologiím a tím i stejné možnosti dalšího studia a uplatnění na trhu práce je smyslem skutečně moderních škol.

Budeme rádi pokud mezi ně patříte i Vy.

Vaše dotazy odpovíme, dohodneme termín předvedení platformy a seznámíme vás s fascinujícími možnostmi. Virtuální a rozšířená může posunout vaši školu na novou úroveň a studentům otevřít dveře k uplatnění v moderních oborech.

Autor: Mirka Čejková