FB

Senior Pack

Moderní aktivizační nástroj využívá potenciálu virtuální reality

Virtuální realita vás vezme z místa, kde jste, na místo, kde chcete být

Pomáhá překonat pocity izolace sdílením nových zážitků

Přináší radost, obnovuje chuť komunikovat, probouzí vzpomínky

VR Senior Pack v době Covid 19 - bezpečná cesta aktivizace

Naše společnost Virtual Lab se soustředí na praktická řešení s využitím nejmodernějších digitálních technologií virtuální a rozšířené reality. Baví nás zprostředkovat efekt virtuální reality všude tam, kde může opravdu pomoci a snažíme se, aby její využití v daném segmentu mělo smysl. Proto posloucháme klienty a vytváříme řešení na míru.

Smyslem naší práce na Senior Packu je přivést moderní technologii i do oblasti, která není jejím tradičním příjemcem. Reagujeme  na potřeby praxe a zaměřujeme se na komplexní digitalizaci sociálních služeb, jejíž součástí jsou aplikace pro klienty, aplikace pro personál a digitalizace procesů. Na vývoji spolupracujeme se Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity a vybranými Domovy pro seniory.

Efekt virtuální reality pro seniory

Prožitek ve virtuální realitě snižuje sociální odloučenost seniorů, poskytuje jim nová témata ke komunikaci, obrací jejich pozornost k pozitivním vzpomínkám. Patrný je pozitivní vliv na kognitivní funkce. Dokonce i klienti s těžšími mentálními poruchami  tu najdou aplikace určené k relaxaci a uvolnění stresu.

Využití v zařízeních pro seniory

Prožitkem ve VR provádí klienty aktivizační pracovník. Aplikace jsou určeny k disociaci od stereotypního prostředí, k relaxaci,  k reminiscenční terapii. I nepatrný přirozený pohyb horní části těla je pro některé klienty významnou a prospěšnou změnou. Studie potvrzují vliv VR na snížení vnímání bolesti či na zlepšení paměti. I desetiminutový pobyt v simulované přírodě má podle studií terapeutický účinek jako kdyby se klienti procházeli ve skutečné přírodě.

Díky propojení na TV nebo promítací plátno je Senior Pack určen i k práci ve skupině.
VR senior Pack dává nový rozměr i setkávání s rodinou. Nabízí novou kvalitu společného prožitku, konkrétní aktivity  i nová témata komunikace.

Jednoduché ovládání

Senior Pack obsahuje bezdrátové brýle pro virtuální realitu, dva ovladače a tablet. Ovládání je jednoduché a intuitivní. Součástí služby je zaškolení personálu i jednoduchý a návodný video manuál jak k ovládání headsetu tak k možnostem konkrétních aplikací. Samozřejmostí je vzdálený přístup 24hodinové podpory. Aplikace základní nabídky se doplňují podle potřeb konkrétního domova.

Referenční projekty Virtual Labu

V době Covid 19 jsme pro potřeby zdravotníků vytvořili unikátní tréninkové prostředí VR JIP, pro potřeby exportérů jsme řešili výpadek veletrhů a vyvinuli virtuální platformu LMVR, která umožňuje prezentaci produktů včetně velkých technologických celků.

Naše cesta k VR senior Packu

Na začátku projektu pro seniory byla osobní zkušenost. Primárně jsme chtěli řešit pocit odloučení a izolace, který v důsledku negativně ovlivňuje zdravotní stav  i kvalitu života. V dalším kroku jsme se zapojili do výzkumných programů a vyvíjíme aplikace pro potřeby praxe. Spolupracujeme s domovy i s univerzitami, držíme krok s vývojem  v zahraničí, vzájemně se inspirujeme s dalšími technologickými firmami v oboru.

Vnímáme, že překážkou nesporného přínosu VR může být počáteční nedůvěra lidí, obavy z “moc moderní technologie”, přesvědčení , že pro “seniory to nebude fungovat”,  proto se věnujeme edukaci. Soustředíme se na plný servis a  podporu, aby využívání aktivizačního nástroje bylo jednoduché a pracovníky, místo obav z ovládání,  bavil výsledek.

Reagujeme na momentální situaci, v době Covid 19 jsme pro bezpečné užívání vyřešili antibakteriální ochranu, nástřik zařízení i bezpečné bezkontaktní předání a zaškolení ze vzdáleného přístupu včetně detailních videonávodů.

 

Posloucháme, co říkáte, zlepšujeme naše služby.
Chceme, abyste se radovali z radosti vašich klientů.

MÁTE ZÁJEM O VR SENIOR PACK?

RÁDI VÁM HO PŘEDSTAVÍME!

Zařízení, která mají o VR Senior Pack zájem, se s jeho možnostmi mohou seznámit prakticky.  Předvedeme headset, vyzkoušíte jeho ovládání, propojení na tablet, seznámíte se aplikacemi. Zkonzultujeme s vámi specifické potřeby vašeho zařízení, požadavky a očekávání a společně najdeme optimální formu využití. 

Pro úvodní schůzku potřebujeme jen prostor alespoň 3×3 metry s přívodem elektřiny, pracovníky, které mají o virtuální realitu zájem a budou ji aktivně využívat pro aktivizaci klientů. Často jsou na schůzce i vybraní klienti domova a pracovníci si tak namístě ověří praktický efekt, zlepšení nálady a bezprostřední reakce klientů. 

Úvodní schůzka slouží k získání praktické zkušenosti i k zodpovězení otázek. Mezi ty nejčastější patří:
Může mít VR brýle i člověk s dioptrickou vadou?

V případě dioptrické vady se VR brýle nasadí přes běžně nošené brýle. I klienti s makulární degenerací potvrzují, že dobře vidí , co se v brýlích odehrává. To je dáno tím, čočky brýlí jsou fakticky blízko očí a pocit , že se díváte do prostoru, je iluze vytvořená technologií VR.

Co když je někdo náchylný k nevolnosti nebo točení hlavy?

Zaměřili jsme se na to, aby naše aplikace minimalizovala rizika kinetózy. Používáme kvalitní hardware, nejmodernější brýle s vysokým rozlišením a modelovanou realitu. Tzv. videa 360° používáme jen pro stacionární relaxaci, kde nevolnost běžně nehrozí. V rámci školení aktivizační pracovníci procházejí jednotlivé aplikace, aby měli přímou zkušenost a mohli je používat vhodným způsobem. I díky tomu nemáme dosud hlášenou  žádnou negativní zkušenost.

A je to vůbec vhodné pro naše klienty?

Terapeutický i relaxační efekt aplikací potvrzují i nedávné studie (Using virtual reality to improve apathy in residential aged care: Mixed-methods study, Journal of Medical Internet Research 2020) virtuální realita podporuje například zapojení nových částí mozku díky 3D technologii, prohlubuje prožitek díky imerzivní technologii, efekt má i v léčbě apatie, prokázalo se zvýšení zájmu o běžné denní aktivity i menší vnímavost bolesti.

Co když brýle nebo ovladače upadnou, přeci jen naši klienti mají někdy problém s jemnou motorikou?

Za prvé ovladače nejsou tak křehké, aby se hned poškodily. V případě, že se by se se zařízením přeci jen poškodilo, zavoláte, a my ho vyměníme/opravíme.

Když přijdou nové ošetřovatelky, je možné udělat pro ně také zaškolení?

Ano, samozřejmě. Senior Pack bude klientům sloužit co nejlépe, právě když se pracovníci cítí v jeho používání komfortně. Během zaškolení si řekneme krátce o virtuální realitě, naučíme se ovládat zařízení a projdeme si jednotlivé aplikace. Také si řekneme, co sledovat u klientů a dnes se už můžeme podělit o zkušenosti a praktické tipy ze zařízení, kde VR Senior Pack používají.

Za mne má tento druh terapie veliký potenciál. Děkuji za trpělivost a za energii, kterou jste tomu věnovali a za váš skvělý a pozitivní přístup k seniorům.
Mgr. Martina Primaková
ředitelka CSS Emausy s.r.o
Klienti naší pobytové služby mají v posledních 14 dnech možnost navštívit neobvyklá místa, která jim skýtají řadu překvapivých zážitků, prostřednictvím virtuální reality a je radost sledovat, jak je s úsměvem prožívají
Podlipská Iva v.s.
DS Humpolec
“Já jsem byla úplně unešená, tušila jsem, že něco takovýho existuje, ale že je to takhle dokonalý, to mě vůbec nenapadlo, fakt zážitek, hlavně to moře“
klienti po první zkušenosti během úvodního workshopu
“Když mladí odjeli na dovolenou, mohla jsem se podívat přesně na ta samá místa. Paní asistentce, která dělá s těmi brýlemi řekli, kde jsou, kam chodí na výlety, na jakou pláž a ona mě tam pak vzala v těch brýlích. A když jsme pak spolu mluvili, bylo to jako bych tam doopravdy byla.“
klientka o terapii s aplikací Wander.
“Bylo to úplně neuvěřitelné, už nemůžu moc chodit a najednou jsem mohla navštívit tolik krásných míst.“
klientka po zážitku s aplikací Wander.
“Na Velikonoce jsme malovali kraslice. Nejdřív jsem potřebovala pomoct, ale pak už jsem si vybírala barvy a dokonce jsem se do vajíčka mohla podívat. Vůbec mě nenapadlo, co všechno se s tím dá dělat.”
klientka o zážitku s malováním ve virtuální realitě
Previous
Next

Aplikace v balíčku VR Senior Pack

Dobrodružné • Poznávací • Cestovatelské • Kreativní

Obrázek4
TiltBrush_Preview

Relaxační

Vhodné i pro klienty se středním stupněm demence (inspirovány požadavkem domovů)

Aplikace jsou desetiminutové smyčky 360° videa, vhodné i pro ležící, nekomunikující pacienty.

Na farmě

Klienti se přenesou do poklidného slunečného dne na soukromé farmě, pozorují přirozený život zvířat, dovádění, krmení i   lenošení na louce.

Na hřišti

Klienti se ocitnou na lavičce ve stínu stromů, osvěží se pozorováním dětských her na pískovišti, doprovázených výskotem a bezprostřední radostí malých stavitelů

Workshop: Jak efektivně využívat virtuální realitu

v CSS, domovech pro seniory, v rámci terénní služby nebo v klubech pro seniory

Dopoledne - Základní informace

Podstata a možnosti virtuální reality

Používání brýlí na VR a práce s ovladači

Práce s klienty – doporučení a zkušenosti z praxe

Práce s prožitkem

Aplikace – základní ovládání

Předání videonávodů a práce s nimi

Odpoledne - Praktická část

3-4 hodiny určené pro samostatné využívání dovedností z dopolední části. Zvyšuje sebejistotu pracovníků, praktické procvičování umožňuje předat další praktické tipy v návaznosti na reálné situace a osobní zkušenosti pečovatelů v daném zařízení.

Senior Pack umožňuje jak rozptýlení klientů upoutaných na lůžko, tak skupinovou práci těch zdatnějších. Ale využít ho pro relaxaci si zasloužíte i vy, kdo o seniory pečujete. Věříme, že vás aplikace budou bavit 🙂

Ceník

Balíček Basic

Měsíčně 2 750 Kč Cena bez DPH
 • Období: 24 měsíců
 • Online videonávody ovládání zařízení
 • Pronájem vybavení (VR brýle, pouzdro na brýle, silikonová maska, tablet, pouzdro na tablet, baterie a nabíječka)
 • Správa potřebných účtů
 • Předplacené aplikace
 • Plný servis v případě poruchy způsobené povahou zařízení
 • Podpora 24/7 díky vzdálenému přístupu
 • Instalace zařízení
 • Aplikování oxidu titaničitého pro antibakteriální a antivirovou ochranu

Balíček Comfort

Měsíčně 5 490 Kč Cena bez DPH
 • Vše co obsahuje balíček Basic
 • Školení s odborníkem: Jak efektivně využívat VR
 • Bezplatné přidávání nových terapeutických aplikací
 • Mobilní internet a modem, využívání VR kdekoliv mimo dosah wi-fi

Testovací balíček

Tři měsíce 18 750 Kč Cena bez DPH
 • Období: 3 měsíce (platbu je možné rozdělit na tři splátky po 6 250 Kč)
 • Po dobu testování stejné vybavení a podmínky jako u balíčku Comfort
 • Po 3 měsících se můžete rozhodnout o prodloužení na 24 měsíců v rámci balíčku Basic nebo Comfort. Na základě toho se zaplacená částka odečte od celkového pronájmu

Cesta do neznáma

Půlden s VR 14 490 Kč Cena bez DPH
 • 2 pracovníci, 4 headsety, 6 nejoblíbenějších aplikací
 • Pro klienty zábava ve skupině, pro domovy praktické seznámení s VR
 • Nečekané zážitky pro speciální příležitosti