VR SENIOR PACK - BEZPEČNÁ CESTA AKTIVIZACE

Moderní aktivizační nástroj využívá potenciálu virtuální reality

Virtuální realita vás vezme z místa, kde jste, na místo, kde chcete být

Pomáhá překonat pocity izolace sdílením nových zážitků

Přináší radost, obnovuje chuť komunikovat, probouzí vzpomínky

Senior pack

Naše společnost Virtual Lab se soustředí na praktická řešení s využitím nejmodernějších digitálních technologií virtuální a rozšířené reality. Baví nás zprostředkovat efekt virtuální reality všude tam, kde může opravdu pomoci a snažíme se, aby její využití v daném segmentu mělo smysl. Proto posloucháme klienty a vytváříme řešení na míru.

Smyslem naší práce na Senior Packu je přivést moderní technologii i do oblasti, která není jejím tradičním příjemcem. Reagujeme  na potřeby praxe a zaměřujeme se na komplexní digitalizaci sociálních služeb, jejíž součástí jsou aplikace pro klienty, aplikace pro personál a digitalizace procesů. Na vývoji spolupracujeme se Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity a vybranými Domovy pro seniory.

EFEKT VIRTUÁLNÍ REALITY PRO SENIORY

Prožitek ve virtuální realitě snižuje sociální odloučenost seniorů, poskytuje jim nová témata ke komunikaci, obrací jejich pozornost k pozitivním vzpomínkám. Patrný je pozitivní vliv na kognitivní funkce. Dokonce i klienti s těžšími mentálními poruchami  tu najdou aplikace určené k relaxaci a uvolnění stresu

VYUŽITÍ V ZAŘÍZENÍCH PRO SENIORY

Prožitkem ve VR provádí klienty aktivizační pracovník. Aplikace jsou určeny k disociaci od stereotypního prostředí, k relaxaci,  k reminiscenční terapii. I nepatrný přirozený pohyb horní části těla je pro některé klienty významnou a prospěšnou změnou. Studie potvrzují vliv VR na snížení vnímání bolesti či na zlepšení paměti. I desetiminutový pobyt v simulované přírodě má podle studií terapeutický účinek jako kdyby se klienti procházeli ve skutečné přírodě.

JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ

Senior Pack obsahuje bezdrátové brýle pro virtuální realitu, dva ovladače a tablet. Ovládání je jednoduché a intuitivní. Součástí služby je zaškolení personálu i jednoduchý a návodný video manuál jak k ovládání headsetu tak k možnostem konkrétních aplikací. Samozřejmostí je vzdálený přístup 24hodinové podpory. Aplikace základní nabídky se doplňují podle potřeb konkrétního domova.

Máte zájem o VR Senior pack?

Rádi Vám ho představíme!

Zařízení, která mají o VR Senior Pack zájem, se s jeho možnostmi mohou seznámit prakticky.  Předvedeme headset, vyzkoušíte jeho ovládání, propojení na tablet, seznámíte se aplikacemi. Zkonzultujeme s vámi specifické potřeby vašeho zařízení, požadavky a očekávání a společně najdeme optimální formu využití. 

Pro úvodní schůzku potřebujeme jen prostor alespoň 3×3 metry s přívodem elektřiny, pracovníky, které mají o virtuální realitu zájem a budou ji aktivně využívat pro aktivizaci klientů. Často jsou na schůzce i vybraní klienti domova a pracovníci si tak na místě ověří praktický efekt, zlepšení nálady a bezprostřední reakce klientů. 

Nejčastější otázky

V případě dioptrické vady se VR brýle nasadí přes běžně nošené brýle. I klienti s makulární degenerací potvrzují, že dobře vidí , co se v brýlích odehrává. To je dáno tím, čočky brýlí jsou fakticky blízko očí a pocit , že se díváte do prostoru, je iluze vytvořená technologií VR.

Zaměřili jsme se na to, aby naše aplikace minimalizovala rizika kinetózy. Používáme kvalitní hardware, nejmodernější brýle s vysokým rozlišením a modelovanou realitu. Tzv. videa 360° používáme jen pro stacionární relaxaci, kde nevolnost běžně nehrozí. V rámci školení aktivizační pracovníci procházejí jednotlivé aplikace, aby měli přímou zkušenost a mohli je používat vhodným způsobem. I díky tomu nemáme dosud hlášenou žádnou negativní zkušenost.

Terapeutický i relaxační efekt aplikací potvrzují i nedávné studie (Using virtual reality to improve apathy in residential aged care: Mixed-methods study, Journal of Medical Internet Research 2020) virtuální realita podporuje například zapojení nových částí mozku díky 3D technologii, prohlubuje prožitek díky imerzivní technologii, efekt má i v léčbě apatie, prokázalo se zvýšení zájmu o běžné denní aktivity i menší vnímavost bolesti.

Za prvé ovladače nejsou tak křehké, aby se hned poškodily. V případě, že se by se se zařízením přeci jen poškodilo, zavoláte, a my ho vyměníme/opravíme.

Ano, samozřejmě. Senior Pack bude klientům sloužit co nejlépe, právě když se pracovníci cítí v jeho používání komfortně. Během zaškolení si řekneme krátce o virtuální realitě, naučíme se ovládat zařízení a projdeme si jednotlivé aplikace. Také si řekneme, co sledovat u klientů a dnes se už můžeme podělit o zkušenosti a praktické tipy ze zařízení, kde VR Senior Pack používají.

CENÍK

VR Senior Pack

Cena od 3.250,- Kč bez DPH

Období: 24 měsíců

Online videonávody ovládání zařízení

Pronájem vybavení (VR brýle, pouzdro na brýle, silikonová maska, tablet, pouzdro na tablet, baterie a nabíječka)

Správa potřebných účtů

Plný servis v případě poruchy způsobené povahou zařízení

Podpora 24/7 díky vzdálenému přístupu

Instalace zařízení

Aplikování oxidu titaničitého pro antibakteriální a antivirovou ochranu

Testovací balíček

18 750 Kč / 3 měsíce

Cena bez DPH

Období: 3 měsíce (platbu je možné rozdělit na tři splátky po 6 250 Kč)

Po dobu testování stejné vybavení a podmínky jako u balíčku Comfort

Po 3 měsících se můžete rozhodnout o prodloužení na 24 měsíců v rámci balíčku Basic nebo Comfort. Na základě toho se zaplacená částka odečte od celkového pronájmu

Cesta do neznáma

14 490 Kč / půlden s VR

Cena bez DPH

2 pracovníci, 4 headsety, 6 nejoblíbenějších aplikací

Nečekané zážitky pro speciální příležitosti

Bezplatné přidávání nových terapeutických aplikací

Naše cesta k VR Senior Packu

Na začátku projektu pro seniory byla osobní zkušenost. Primárně jsme chtěli řešit pocit odloučení a izolace, který v důsledku negativně ovlivňuje zdravotní stav  i kvalitu života. V dalším kroku jsme se zapojili do výzkumných programů a vyvíjíme aplikace pro potřeby praxe. Spolupracujeme s domovy i s univerzitami, držíme krok s vývojem  v zahraničí, vzájemně se inspirujeme s dalšími technologickými firmami v oboru.

Vnímáme, že překážkou nesporného přínosu VR může být počáteční nedůvěra lidí, obavy z “moc moderní technologie”, přesvědčení , že pro “seniory to nebude fungovat”,  proto se věnujeme edukaci. Soustředíme se na plný servis a  podporu, aby využívání aktivizačního nástroje bylo jednoduché a pracovníky, místo obav z ovládání,  bavil výsledek.

Reagujeme na momentální situaci, v době Covid 19 jsme pro bezpečné užívání vyřešili antibakteriální ochranu, nástřik zařízení i bezpečné bezkontaktní předání a zaškolení ze vzdáleného přístupu včetně detailních videonávodů.

Pro úvodní schůzku potřebujeme jen prostor alespoň 3×3 metry s přívodem elektřiny, pracovníky, které mají o virtuální realitu zájem a budou ji aktivně využívat pro aktivizaci klientů. Často jsou na schůzce i vybraní klienti domova a pracovníci si tak namístě ověří praktický efekt, zlepšení nálady a bezprostřední reakce klientů. 

Posloucháme, co říkáte, zlepšujeme naše služby.
Chceme, abyste se radovali z radosti vašich klientů.